23-та научна конференция с международно участие „ЕкоМаунтин 2020“

на тема

„Екологични проблеми

на планинското земеделие“

която ще се състои на 21-22 май 2020 г. в ИПЖЗ - Троян

Download

 

23rd International Scientific Conference

EcoMountain 2020

on a theme

Ecological Issues of Mountain Agriculture

that will be held on 21-22 May 2020 at RIMSA - Troyan

Download

 

 

Посещение в Република Молдова

 

По покана на „Института по биотехнологии в зоотехниката и ветеринарната медицина“ и „Националната асоциация по овцевъдство и козевъдство“ Република Молдова, учени от ИПЖЗ посетиха гр.Чимишлия, Република Молдова.

Доц.д-р Диян Георгиев, доц. д-р Светослава Стойчева, доц. д-р Николай Марков и д-р Цветелина Димитрова съвместно с колеги от Украйна, Русия, Казахстан, Испания, Саудитска Арабия и др. взеха участие в кръгла маса на тема „Иновации, практики и традиции в областта на овцевъдството и козевъдството“ и Фестивал „Mioriță Laie Bucălaie” 07-09.11.2019г.

В рамките на кръглата маса доц. д-р Стойчева изнесе презентация на тема „Козевъдството в Република България“.

Учените проведоха срещи със свои колеги работещи в областта на овцевъдството, козевъдството, говедовъдството и млекопреработването. Беше подписан договор за сътрудничество с „Института по биотехнологии в зоотехниката и ветеринарната медицина“ Максимовка, Република Молдова и се проведоха разговори за съвместно сътрудничество с институти в Казахстан, Украйна и Русия, които са в процес на подписване.

 

1moldova

 

2moldova

 

3moldova

    

 

 

 

 

Деня на народните будители

 

75627620 565777534228671 7638529366623780864 n

74346784 525352341592663 672758076608086016 n

74670806 1087229051669727 6883918134001008640 n

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА

„РЕПРОДУКТИВНИТЕ БИОТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В БЪЛГАРИЯ“ – РЕПРОБИОТЕХ

Учени от ИПЖЗ гр. Троян са част от екипа на НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „РЕПРОДУКТИВНИТЕ БИОТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В БЪЛГАРИЯ“ – РЕПРОБИОТЕХ.

Работи се по научна задача:
3. Биотехнологии за интензификация на репродукцията
3.1 Оптимизиране на ранната репродукция при кози от породите ББМ, Англонубийска и Тогенбургска /Проследяване интензитета на растеж и половото развитие на мъжки ярета от три породни групи от раждането до 18м. възраст/.
Сформирани са три породни групи мъжки и женски животни.
В изпълнение на работната програма по определена схема се извършва контрол на живото тегло на животните, както и редица екстериорни измервания. Проследява се настъпването на пубертета при животните и промените в хормоналния им профил.

В рамките на програмата екипа взе участие в работна среща по проекта и открит ден по ННП „РЕПРОБИОТЕХ“ в овцефермата на Научен център по земеделие гр. Търговище, с демонстрация по лапароскопско осеменяване и цервикално осеменяване.

Съвместно с доц. д-р Никола Методиев от ИЖН Костинброд се извърши получаване на семенна течност.

 222222snimka

 

 

3333333snimka 

 

 555555snimka

 

 Какво получихме:

kakwo poluchihme

Конференция ИПЖЗ-Троян

На 16 и 17 май в ИПЖЗ - гр. Троян се проведе 22 –ра научна конференция с международно участие „ЕкоМаунтин – 2019“ на тема: „ Екологични проблеми в планинското земеделие“. Участници в симпозиума бяха председателя на Чешката академия на селскостопанските науки д-р Неделник, учен от Университет Харпър Адамс, Великобритания, колеги от Сърбия, както и колеги от университети и другите научни звена на ССА. От централното управление на Селскостопанска академия бяха заместник председателя проф. д-р Игнатова, началник отдел наука и образувание д-р Ачкаканова. При откриването на конференцията присъстваха кметът на община Троян г-жа Михайлова и председателя на общинския съвет г-н Пенков.
От пленарните доклади д-р Неделник представи структурата на Чешката академия на селскостопанските науки, сортове и технологии при фуражните култури.
Д-р Лепосавич изнесе доклад за производството на боровинки в Сърбия и в световен мащаб.
Проф. Кирилов представи ролята на Агро-фотоволтаични паркове и влиянието им върху развитието на някои фуражни култури.
Д-р Ачкаканова представи доклад за репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България.
През двудневните дискусии по направления бяха обсъдени редица въпроси свързани със различни видове и сортове култури от направленията фуражно производство и трайни насаждения. Представени бяха технологии за отделни агротехнически мероприятия. В животновъдството се дискутираха въпроси, относно състава на млякото при някои видове и породи животни, както и качеството на месото. Обсъдени бяха и други въпроси и резултати в областта на овцевъдството, говедовъдството, свиневъдството и др.

 

111111111111

 

Институт по планинско животновъдство и земеделие-Троян поднови договорите за съвместно сътрудничество с Изследователски институт по фуражни култури-Трубско, Чешка Република и Институт по овощарство-Чачак, Република Сърбия

 

22222222222222

 

Eco Mountain-2- 2019 _BG

Eco Mountain-2- 2019 _EN

Program_EcoMountain 2019_A4

 

 

Нови доценти в ИПЖЗ

На тържествена церемония, в рамките на Международната селскостопанска изложба „АГРА 2019“, бяха връчени дипломите на трима нови доценти от Института по планинско животновъдство и земеделие гр. Троян. Удостоверения за заемане на академична длъжност доцент, получиха – доц. д-р Светослава Стойчева в научно направление „Овцевъдство и козевъдство“, доц. д-р Цветомира Банчева в научно направление „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването“ и доц. д-р Николай Марков в научно направление „Говедовъдство и биволовъдство“.

53810869 810727645946447 7531167128527831040 n

 

53239493 298319217508146 3792140682789912576 n

 

53405407 302031147138029 8982754362476462080 n

54236774 402346823663389 2735636662787768320 n

 

Иновативни подходи за изучаване и използване на генетични ресурси от диви боровинки в България

 

Download

 

На 03.01.2019г. от 10,00ч. в зала № 2 на ИПЖЗ гр. Троян, доц. д-р Цветомира Банчева изнесе публична академична лекция на тема „Възможности за контролиране на полово цикличната дейност при овце“.
 

Download 1                            Download 2

 

 

22-ра научна конференция с международно
участие„ЕкоМаунтин 2019
на тема
„Екологични проблеми
на планинското земеделие“
която ще се състои на 16-17 май 2019 г. в ИПЖЗ - гр. Троян

Download

 


 

 

22nd International Scientific Conference
EcoMountain 2019
on a theme
Ecological Issues
of Mountain Agriculture
that will be held on 16-17 May 2019 at RIMSA – Troyan, Bulgaria

Download

 


Деня на народните будители

 

aaaaaa

 

Посещение на китайска делегация в ИПЖЗ

 

Untitled2222

 

Download

 


 

 


 

 

 

ИПЖЗ – Троян –институт за комплексни изследвания в планинското земеделие на България

 
 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Институтът по планинско животновъдство и земеделие – град Троян развива научноизследователска работа за производство на екологично чиста аграрна продукция и организиране на биологичното производство за здравословни храни.

На работната среща на колектива на ИПЖЗ – град Троян с председателя на ССА проф. д-р Васил Николов бяха обсъдени въпроси за развитието на животновъдството, овощарството, фуражното производство и опазване и съхранение на околната среда в планинските региони на страната. Проф. Николов изрази притеснението си от рязкото намаляване на броя на учените в областта на животновъдството, както в института, така и в Академията, като цяло.

Той определи като неуспешен опитът за отделяне на експерименталните бази на институтите в Троян и Шумен, в държавни предприятия.

На основата на съхраняваните в института местни породи, както и на интродукцията на чужди, е разработен цялостен модел за биологично производство на краве и козе сирене, който се експериментира от години в института. „Нямаме проблеми при реализиране на готовата продукция – заяви технологът на млекопреработвателното предприятие г-жа Зунева. „ССА трябва чрез моделни технологии, ферми, овощни градини и опитни полета да определя насоките на развитие на земеделието в страната“- отбеляза председателят на ССА.

В областта на овощарството Институтът проучва генетичните ресурси от различни овощни видове и технологиите за устойчиво овощарство в планинските райони. В лабораторията за тъканни култури се произвежда свободен от вируси посадъчен материал и вирусна диагностика на овощни насаждения. Проф. д-р Николов посети всички подразделения на Института и изрази задоволството си от състоянието на лабораторния комплекс.

 

 

 

                                     

 

eea granst logo small  

 

Институт по планинско животновъдство и земеделие и Общински педагогически център - гр. Троян спечелиха финансиран от Европейско икономическо пространство проект на тема „Повишаване на екологичната култура на ученици от община Троян – EcoEdu“

 

 

 

Повече информация може да намерите в прикачения файл

 Създаване на учебно-опитни полета

 снимка1      снимка2      снимка3     снимка4       снимка5

 Стая за екологична култура

снимка1      снимка2      снимка3     снимка4     

 Учебно-опитно поле

снимка1      снимка2      снимка3     снимка4       снимка5      снимка6       снимка7

 

Скъпи приятели,


С изтичането на 2016 година приключва и нашият проект „Повишаване екологичната култура на ученици от община Троян – EcoEdu”, финансиран от Министерството на околната среда и водите чрез програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистемни услуги“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г..
По време на неговото изпълнение 2 групи от по 20 ученици от средните класове на троянските училища взеха участие в проведените две експедиции за събиране на редки и защитени растителни видове. Впоследствие тези растения бяха хербаризирани и изложени в специално създадената „Стая за екологична култура“ в Общинския педагогически център. Същата беше основно ремонтирана и обзаведена с необходимата аудио-визуална техника за да могат да се провеждат занимания по екология и опазване на природната среда.
Успоредно с това в Института по планинско животновъдство и земеделие се създадоха 2 учебно-опитни полета - едното от тях е с основните за района овощни видове , както и някои нетипични такива, а другото е с най-разпространените в предпланината тревни видове. В тези опитни полета учениците от троянските училища на практика ще могат да се запознаят с тези видове, а специалисти от института ще им помагат в това начинание.
Всичко това гарантира устойчивостта на проекта.
Изказвам своята искрена благодарност на всички участвали в реализирането му и им желая всичко най-хубаво през новата 2017 г.


Доц.д-р. Цветослав Миховски,
Ръководител на проекта