Начало Начало Търсене Търсене Добави Добави На горе На горе

folder.png 2016-04-08 - Доставка на електрическа енергия Файлове: 6

Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма от ЗОП-публина покана с предмет: ''Доставка на електрическа енергия за нуждите на Експериментална база към ИПЖЗ ТПП гр. Троян"

 

 

Файлове към процедурата:
pdf.png Публична покана АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2016-04-08 11:08

doc.png Документация АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2016-04-08 11:13

pdf.png Отговор на въпрос АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2016-04-12 6:45

pdf.png Отговор на въпрос АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2016-04-15 9:12

pdf.png Протокол АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2016-05-18 10:31

pdf.png Договор АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2016-07-11 11:30

1. На 31.10.2016 г. плащане по ф.0000010904/30.09.2016 г. на стойност 1 015,32 лв.

2. На 23.11.2016 г. плащане по ф.0000011845/31.10.2016 г. на стойност 1 293,85 лв.

3. На 22.12.2016 г. плащане по ф.0000012194/30.11.2016 г. на стойност 1 581,30 лв.

4. На 25.01.2017 г. плащане по ф.5000000717/31.12.2016 г. на стойност 2 522,90 лв.

4. На 28.02.2017 г. плащане по ф.5000001778/31.01.2017 г. на стойност 4 009.67 лв