Начало
 
Брой категории: 11
Страница 3 от 3

АОП номер:2017-05-26-Доставка на нетна активна електрическа енергия

 

Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян, по свободно договорени цени и участие в стандартна балансираща група.

 

Файлове: 12