Начало
 
Брой категории: 16
Страница 4 от 4

АОП номер:2018-06-29 - Доставка на дизелово гориво и двигателно масло за нуждите на ИПЖЗ-Троян-филиал гр.Дряново

 

Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОПс предмет: ''Доставка на дизелово гориво и двигателно масло за нуждите на "ИПЖЗ-Троян" - филиал град  Дряново

Файлове: 12