Структура

 

 

ИНСТИТУТ ПО ПЛАНИНСКО ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ

РЪКОВОДЕН СЪСТАВ

           Document437

Директор

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Доц. Д-р Диян Петков Георгиев

- агротехника по усвояване на слабопродуктивни и повърхностно преoвлажняващи се земи чрез отглеждане на дребноплодни овощни култури (малини, касис, боровинки и др.).

- интродукция на нови сортове дребноплодни култури.

- разработване на технологии за преработване на плодове.

         Document441 Зам. Директор

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Доц. Д-р Цветомира Петкова Банчева

Овце, кози, ендокринология, биология и биотехника на размножаването при с. с. животни, синхронизация на половия цикъл, хормонални методи, нехормонални методи, изкуствено осеменяване.

   B.Churkova111

Научен Секретар

 

 

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Проф. Д-р Боряна Георгиева Чуркова

усъвършенстване на основни технологични звена и цялостни технологии за създаване, отглеждане и използване на самостоятелни и смесени тревостои от бобови и житни ливадни треви.

селекция и семепроизводство на звездан.

разработване на екологосъобразни технологии за повишаване на добивите и качеството на фуражите от естествените ливади и пасища.

 

 

 

ЖИВОТНОВЪДСТВО
      image 0 02 05 9ac6ee585d4281e445f1f29e406e65752ae584c93de9dd75c24a1445b3f375d5 V Завеждащ отдел

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Доц. Д-р Светослава Тодорова Енева-Стойчева

Козевъдство, развъждане, селекция, репродукция и технологии на отглеждане. Поведение на селскостопанските животни.

      Document441

Доц. Д-р Цветомира Петкова Банчева

Овце, кози, ендокринология, биология и биотехника на размножаването при с. с. животни, синхронизация на половия цикъл, хормонални методи, нехормонални методи, изкуствено осеменяване.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

      nikolai markov3

Доц. Д-р Николай Цветанов Марков

Селекция и репродукция на говеда.

Технологии в млечното и месодайното говедовъдство.

Качество на продуктите от говеда и биволи.

Морфология и дерматоглифика на носното огледало на говеда и биволи.

Етология и адаптация на говеда.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

       25530120 1730584256973927 1563963495 n

  Гл. Ас. Д-р Цветелина Маргаритова Димитрова-Христова


Козевъдство, мляко и технология на преработване на млечни продукти.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

ФУРАЖНОТО ПРОИЗВОДСТВО
 
       B.Churkova111

Проф. Д-р Боряна Георгиева Чуркова

усъвършенстване на основни технологични звена и цялостни технологии за създаване, отглеждане и използване на самостоятелни и смесени тревостои от бобови и житни ливадни треви.

селекция и семепроизводство на звездан.

разработване на екологосъобразни технологии за повишаване на добивите и качеството на фуражите от естествените ливади и пасища.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

            minca

Ас. Д-р. Минко Николов Илиев

  • подобряване и използване на естествените ливади и пасища
  • Екология
  • опазване на околната среда

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

     tanq

Гл. Ас. Д-р. Татяна Иванова Божанска

  • Селекция и агротехника на житни ливадни треви

Технология на фуражите

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

 

ОВОЩАРСТВОТО

Завеждащ отдел

Доц. Д-р Боряна Минчева Стефанова

       FullSizeRender

Доц. Д-р Боряна Минчева Стефанова

Разработване и внедряване на технологии за създаване, отглеждане и реколтиране на трайни насаждения, вкл. за устойчиво и биологично плодопроизводство

Идентифициране на причинителите на вирусни болести по овощните, серологична диагностика. Проучване на разпространението им.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

      IMG 20160904 122945

Доц. Д-р Мария Тодорова Георгиева

Създаване на генбанка при in vitro условия за поддържане, размножаване и съхранение на наши и интродуцирани сортове малини и високохрастовидни боровинки.

Прилагане на иновативни технологии (биореактори) за микроразмножаване на ягодоплодни овощни видове.

Проследяване поведението на образци (диви ягоди, малини, черни и червени боровинки), които са преминали in vitro

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Доц. Д-р Николинка Тодорова Маринова

Растителната защита и по конкретно икономически важни болести и неприятели по сливата

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

       

Доц. Д-р Дарина Андреева Иванова

Интродукция, проучване и създаване на нови сливови сортове, толерантни или устойчиви на шарка и други болести

Проучване, събиране и съхранение на местни ресурси от дървесни видове в Централен Старопланински район

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Доц. Д-р Петко Минчев Минков

Фитопатология. Биологична и интегрирана растителна защита. Изследване на   растителния генофонд. Биологично плодопроизводство.

petco_m @abv.bg

      11111111

Ас Силвена Грозева Тодорова

Мониторинг на болестите по сливата, изпитване и прилагане на нови методи и средства за растителна защита

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

     DSC 2607 2

Гл. Ас. Д-р Теодора Милкова Михова – Чавдарова

Плодово-лекарствени култури, лечебни растения и продукти от тях, биохимичен състав, биологично плодопроизводство

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

              P1010192

Гл. Ас. Д-р.Георги Георгиев Попски

Технологии за биологично и устойчиво производство на сливови плодове.

Системи на поддържане на почвената повърхност в овощните градини. Ерозия и опазване на почвата от деградация.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

          denica

 Ас. Д-р.Деница Данева Христова

Разработване на HPLC методи за анализ на биохимически показатели при плодове и плодови продукти.

Изследване хранителния състав на почви. Типове торене. Проследяване на вегетативните и репродуктивни прояви на растенията и биохимическия състав на плодовете

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.