Начало Начало Търсене Търсене Добави Добави На горе На горе

folder.png 2015-12-09 - Доставка на фуражи Файлове: 10

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на фуражи за нуждите на "Експериментална база към ИПЖЗ" ТПП гр.Троян

 

Файлове към процедурата:
pdf.png Решение АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2015-12-09 16:09

pdf.png Обявление АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2015-12-09 16:21

doc.png Документация АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2015-12-09 16:27

pdf.png Протокол АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2016-02-03 9:23

pdf.png Заповед за прекратяване АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2016-02-03 9:29

pdf.png Решение за прекратяване АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2016-02-03 9:34

pdf.png Решение АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2016-03-08 11:32

pdf.png Обявление за възложена поръчка АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2016-03-30 10:03

pdf.png Борсов договор 149 АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2016-03-30 10:07

Извършени плащания по договор за обществена поръчка към "ВИ ЕН ЕЙ ТРЕЙДИНГ"ООД:
1.На 31.03.2016г., фактура № 0000000001/28.03.2016-комбиниран фураж 7 140 кг. на стойност 5 140.80 лв.

2.На 28.04.2016г., фактура № 0000000001/28.03.2016-комбиниран фураж 3 980 кг. на стойност 2 865.60 лв.

3.На 11.05.2016г., фактура № 0000000004/11.04.2016-комбиниран фураж 2 000 кг. на стойност 1 440.00 лв.

4.На 20.05.2016г., фактура № 0000000007/21.04.2016-комбиниран фураж 2 000 кг. на стойност 1 440.00 лв.

5.На 01.06.2016г., фактура № 0000000009/02.05.2016-комбиниран фураж 2 000 кг. на стойност 1 440.00 лв.

6.На 27.01.2017г., фактура № 0000000052/05.01.2017-комбиниран фураж 2 000 кг. на стойност 1 440.00 лв

7.На 27.01.2017г., фактура № 0000000053/19.01.2017-комбиниран фураж 5 000 кг. на стойност 3 000.00 лв

8.На 20.03.2017г., фактура № 0000000056/02.02.2017-комбиниран фураж 5 000 кг. на стойност 3 000.00 лв;

фактура № 0000000057/03.02.2017-комбиниран фураж 2 000 кг. на стойност 1 460.00 лв.

9.На 21.04.2017г., фактура № 0000000071/02.03.2017-комбиниран фураж 2 000 кг. на стойност 1 440.00 лв;

10.На 08.06.2017г., фактура № 0000000062/17.02.2017-комбиниран фураж 5 000 кг. на стойност 3 000.00 лв;

11.На 13.06.2017г., фактура № 0000000058/08.02.2017-комбиниран фураж 7 000 кг. на стойност 4 440.00 лв;

12.На 24.10.2017г., фактура № 0000000143/05.07.2017-комбиниран фураж 3 000 кг. на стойност 1 920.00 лв;

13.На 22.12.2017г., фактура № 0000000069/02.03.2017-комбиниран фураж 7 000 кг. на стойност 4 440.00 лв;

фактура № 0000000090/23.03.2017-комбиниран фураж 2 000 кг. на стойност 1 440.00 лв;фактура № 0000000099/13.04.2017-комбиниран фураж 7 000 кг. на стойност 4 920.00 лв;

14.На 25.10.2017г., фактура № 0000000143/05.07.2017-комбиниран фураж 3 000 кг. на стойност 1 920.00 лв;

15.На 30.09.2018г., фактура № 0000000101/26.04.2017-комбиниран фураж 3 000 кг. на стойност 2 160.00 лв;

фактура № 0000000162/04.08.2017-комбиниран фураж 3 000 кг. на стойност 1 920.00 лв;фактура № 0000000258/09.01.2018-комбиниран фураж 2 000 кг. на стойност  720.00 лв;фактура № 0000000253/28.12.2017-комбиниран фураж 3 000 кг. на стойност 1 080.00 лв;

16.На 29.08.2018г., фактура № 0000000208/24.010.2017-комбиниран фураж 5 000 кг. на стойност 3 000.00 лв;

фактура № 0000000271/26.01.2018-комбиниран фураж 2 500 кг. трици 1 000 кг. на стойност 2 160.00 лв;фактура № 0000000298/13.03.2018-комбиниран фураж 2 000 кг. , трици 1 000 кг. на стойност  1 800.00 лв;фактура № 0000000310/23.03.2018-трици 3 000 кг. на стойност 1 080.00 лв;

17.На 30.05.2018г., фактура № 0000000324/16.04.2018-комбиниран фураж 2 000 кг. на стойност 1 440.00 лв;

18.На 02.10.2018г., фактура № 0000000349/12.06.2018-комбиниран фураж 3 050 кг. на стойност 2 196.00 лв;

 

pdf.png Борсов договор 150 АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2016-03-30 10:09

Извършени плащания по договор за обществена поръчка към "ЮЛИКО ЕВРОТРЕЙД"ЕООД:
1.На 07.04.2016г., фактура № 0000019709/06.04.2016-царевица 20 000 кг. на стойност 6 400 лв.

2.На 18.04.2016г., фактура № 0000019717/15.04.2016-слънчогледов шрот10 200 кг. на стойност 5 263.20 лв.

3.На 27.05.2016г., фактура № 0000019858/27.05.2016-слънчогледов шрот10 000 кг. на стойност 5 160.00 лв.

4.На 23.06.2016г., фактура № 0000019873/23.06.2016-царевица 19 160 кг. на стойност 6 131.20 лв.

5.На 02.08.2016г., фактура № 0000019894/02.08.2016-пшеница  5 000 кг. на стойност 1 750.00 лв.

6..На 16.08.2016г., фактура № 0000019904/16.08.2016-царевица 21 000 кг. на стойност 6 720.00 лв.

7.На 16.08.2016г., фактура № 0000019904/16.08.2016-пшеница 13 760 кг. на стойност 4 816.00 лв

8.На 07.11.2016г., фактура № 0000019941/07.11.2016-слънчогледов шрот 15 800 кг. на стойност 8 152.80 лв;

фактура № 0000019942/07.11.2016-пшеница 20 020 кг. на стойност 7 007.00лв;

9.На 20.03.2017г., фактура № 0000020457/20.03.2017-царевица 29 780 кг. на стойност 9 529.60 лв

10.На 21.07.2017г., фактура № 0000020654/21.07.2017-слънчогледов шрот 4 000 кг. на стойност 2 064.00 лв;

11.На 25.10.2017г., фактура № 0000020669/25.10.2017-слънчогледов шрот 6 000 кг. на стойност 3 096.00 лв;

12.На 16.11.2017г., фактура № 0000020675/16.11.2017-слънчогледов шрот 10 070 кг. на стойност 5 196.12 лв;

13.На 22.12.2017г., фактура № 0000020839/22.12.2017-слънчогледов шрот 9 650 кг. на стойност 5 000.04 лв;

фактура № 0000020840/22.12.2017-слънчогледов шрот 10 000 кг. на стойност 5 160.00 лв;

14.На 15.03.2018г., фактура № 0000021341/15.03.2018-слънчогледов шрот 15 760 кг. на стойност 8 132.16 лв;

15.На 12.06.2018г., фактура № 0000021510/06.06.2018-слънчогледов шрот 19 880 кг. на стойност 6 361.60 лв;

 фактура № 0000021511/06.06.2018-слънчогледов шрот 19 60 кг. на стойност 10 113.60 лв;