Начало Начало Търсене Търсене Добави Добави На горе На горе

folder.png 2016-04-08 - Доставка на електрическа енергия Файлове: 7

Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма от ЗОП-публина покана с предмет: ''Доставка на електрическа енергия за нуждите на Експериментална база към ИПЖЗ ТПП гр. Троян"

 

 

Файлове към процедурата:
pdf.png Публична покана АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2016-04-08 14:08

doc.png Документация АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2016-04-08 14:13

pdf.png Отговор на въпрос АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2016-04-12 9:45

pdf.png Отговор на въпрос АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2016-04-15 12:12

pdf.png Протокол АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2016-05-18 13:31

pdf.png Договор АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2016-07-11 14:30

1. На 31.10.2016 г. плащане по ф.0000010904/30.09.2016 г. на стойност 1 015,32 лв.

2. На 23.11.2016 г. плащане по ф.0000011845/31.10.2016 г. на стойност 1 293,85 лв.

3. На 22.12.2016 г. плащане по ф.0000012194/30.11.2016 г. на стойност 1 581,30 лв.

4. На 25.01.2017 г. плащане по ф.5000000717/31.12.2016 г. на стойност 2 522,90 лв.

5. На 28.02.2017 г. плащане по ф.5000001778/31.01.2017 г. на стойност 4 009.67 лв

6. На 29.03.2017 г. плащане по ф.0000013341/28.02.2017 г. на стойност 3 376 67 лв

7. На 26.04.2017 г. плащане по ф.5000004217/31.03.2017 г. на стойност 2 491.07 лв

8. На 31.05.2017 г. плащане по ф.5000005289/30.04.2017 г. на стойност 2 140.24 лв

9. На 22.06.2017 г. плащане по ф.5000007210/31.05.2017 г. на стойност 2 022.01 лв

10. На 28.07.2017 г. плащане по ф.5000008839/30.06.2017 г. на стойност 1 533.18 лв

11. На 11.09.2017 г. плащане по ф.5000010639/31.07.2017 г. на стойност 1 493.90 лв

12. На 09.10.2017 г. плащане по ф.5000012636/31.08.2017 г. на стойност 1 530.16 лв

13. На 31.10..2017 г. плащане по ф.5000014411/30.09.2017 г. на стойност 1 449.60 лв

14. На 06.12..2017 г. плащане по ф.5000015979/31.10.2017 г. на стойност 1 590.89 лв

pdf.png Pr АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2022-10-19 16:36