Начало Начало Търсене Търсене Добави Добави На горе На горе

folder.png 2017-10-04-Доставка на нетна активна електрическа енергия Файлове: 14

Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян, по свободно договорени цени и участие в стандартна балансираща група.

 

Файлове към процедурата:
pdf.png Изисквания и указания АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2017-10-04 12:45

pdf.png Обява за РОП АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2017-10-04 12:50

pdf.png Обява за РОП АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2017-10-04 12:52

doc.png Приложение 1 АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2017-10-04 12:54

doc.png Приложение 2 АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2017-10-04 12:55

doc.png Приложение 3 АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2017-10-04 12:56

doc.png Приложение 4 АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2017-10-04 12:58

doc.png Приложение 5 АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2017-10-04 12:59

doc.png Приложение 8 АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2017-10-04 13:01

doc.png Приложение 9 АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2017-10-04 13:05

doc.png Приложение 10 АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2017-10-04 13:06

pdf.png Съобщение чл.188 ал.2 ЗОП АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2017-10-12 10:03

pdf.png Протокол на комисията АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2017-10-18 13:29

pdf.png Договор АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2017-10-31 14:02

1.На 15.01.2018 плащане на стойност 8 068.62 по фактура №0000003013/31.12.2017

2.На 30.03.2018 плащане на стойност 9 169.30 по фактура №0000003205/31.01.2018

3.На 30.03.2018 плащане на стойност 10 217.28 по фактура №0000003458/27.02.2018