Начало Начало Търсене Търсене Добави Добави На горе На горе

folder.png 2018-12-11-Процедура по пряко договаряне по реда на чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП за „Доставка на комбинирани и груби фуражи за нуждите на Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян, за 2018г.” Файлове: 10

Откриване на  процедура по пряко договаряне по реда на чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП за „Доставка на комбинирани и груби фуражи за нуждите на Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян, за 2018г.”

 

Файлове към процедурата:
pdf.png Документация доставка фуражи АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2018-12-11 11:20

doc.png Приложение 1 - Опис документи АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2018-12-11 11:22

doc.png Приложение 2 - ЕЕДОП АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2018-12-11 11:23

doc.png Приложение 3 - Предложение АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2018-12-11 11:25

doc.png Приложение 4 - Ценово предложение АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2018-12-11 11:28

doc.png Приложение 5 - Проекто-договор АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2018-12-11 11:29

pdf.png Протокол 1 АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2019-01-22 12:58

pdf.png Решениe класиране АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2019-01-22 12:59

pdf.png Сключен договор АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2019-01-22 13:00

pdf.png Обявление прикл.дог. Костурови АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2019-11-26 14:36

Връзка към АОП