Начало Начало Търсене Търсене Добави Добави На горе На горе

folder.png 2019-11-25-Доставка на комбинирани и груби фуражи за нуждите на Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян, за 2020г Файлове: 20

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на

комбинирани и груби фуражи за нуждите на Институт по планинско животновъдство и

земеделие – Троян, за 2020г.”

 

Файлове към процедурата:
pdf.png Изисквания и указания 2020 АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2019-11-25 15:23

doc.png Приложение 1 - Опис документи АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2019-11-25 15:24

doc.png Приложение 2 - ЕЕДОП АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2019-11-25 15:25

doc.png Приложение 3 - Предложение АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2019-11-25 15:26

doc.png Приложение 4 - Ценово предложение АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2019-11-25 15:28

doc.png Приложение 5 - Проекто-договор АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2019-11-25 15:28

pdf.png Протокол 1 АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2019-12-17 15:29

pdf.png Регистър оферти АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2019-12-17 15:30

pdf.png Съобщение чл.57, ал.3 от ППЗОП отваряне на цени АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2019-12-17 15:32

pdf.png Протокол 2 АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2020-01-08 15:54

pdf.png Доклад за класиране АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2020-01-08 15:55

pdf.png Решение класиране АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2020-01-08 15:56

pdf.png Договор сключен Ви Ен Ей 2020 АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2020-02-19 16:12

pdf.png Договор сключен Леона 7 2020 АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2020-02-19 16:13

pdf.png Сключен договор Костурови 2020 АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2020-02-19 16:15

pdf.png Обявление за възложена поръчка АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2020-03-18 13:00

Връзка към АОП

Връзка към АОП

 

pdf.png Решение АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2019-11-25 13:42

Връзка към АОП

pdf.png Обявление АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2019-11-25 13:44

Връзка към АОП

pdf.png Обявление прикл.дог. Костурови АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2020-06-15 12:21

Връзка към АОП

pdf.png Обявление за приключване на договор Леона 7 царевица АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2021-03-16 14:47

Връзка с АОП