Начало Начало Търсене Търсене Добави Добави На горе На горе

folder.png 2020-11-23-Доставка на нетна активна електрическа енергия Файлове: 0

Обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:

„Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян, по свободно договорени цени и участие в стандартна балансираща група”

 

https://app.eop.bg/today/93774