Начало Начало Търсене Търсене Добави Добави На горе На горе

folder.png 2015-01-20 - Доставка на животни Файлове: 5

Публична покана за възлагане на обществена поръчка за доставка на животни за нуждите на "Експериментална база към института по планинско животновъдство и земеделие" ТПП гр. Троян

 

Файлове към процедурата:
template.png Покана АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2015-01-20 14:38

doc.png Техническо и ценово предложение АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2015-01-20 14:39

doc.png Представяне на участника АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2015-01-20 14:42

doc.png Проекто-договор АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2015-01-20 14:43

pdf.png Протокол на комисията АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2015-01-20 14:45