Начало
 
Брой категории: 25
Страница 1 от 5

АОП номер:2016-04-08 - Доставка на електрическа енергия

 

Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма от ЗОП-публина покана с предмет: ''Доставка на електрическа енергия за нуждите на Експериментална база към ИПЖЗ ТПП гр. Троян"

 

Файлове: 7

АОП номер:01902-2016-0002 - Доставка на семена

 

Договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка за доставка на семена за нуждите на "Експериментална база към института по планинско животновъдство и земеделие" ТПП гр.Троян

Файлове: 7

АОП номер:2015-12-22 - Доставка на електроенергия

 

Доставка на електроенергия ниско напрежение по регулирани цени за нуждите на "Институт по планинско животновъдство и земеделие" гр. Троян за период от 12 (дванадесет) месеца.

Файлове: 3

АОП номер:2015-12-09 - Доставка на фуражи

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на фуражи за нуждите на "Експериментална база към ИПЖЗ" ТПП гр.Троян

Файлове: 10

АОП номер:2015-07-16 - Доставка на горива и смазочни материали

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на горива и смазочни материали за нуждите на "Експериментална база към института по планинско животновъдство и земеделие" ТПП гр. Троян

Файлове: 9