Начало
 
Брой категории: 25
Страница 5 от 5

АОП номер:2020-01-10-Пазарни консултации

 

Покана за пазарна консултация във връзка със закупуване на оборудване по проект под мярка 16.1.

 

Файлове: 3

АОП номер:2020-02-17-Доставка на комбинирани и груби фуражи за нуждите на Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян, за 2020г

 

Процедура по пряко договаряне, по реда на чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП, „Доставка на

комбинирани и груби фуражи за нуждите на Институт по планинско животновъдство и

земеделие – Троян, за 2020г.”

Файлове: 12

АОП номер:2020-06-12-Доставка на горива и ГСМ за автомобилите и ССТ на ИПЖЗ Троян за период от една година

 

Доставка на горива и ГСМ за автомобилите и ССТ на ИПЖЗ Троян за период от една година

Файлове: 3

АОП номер:2020-11-23-Доставка на нетна активна електрическа енергия

 

Обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:

„Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян, по свободно договорени цени и участие в стандартна балансираща група”

 

https://app.eop.bg/today/93774

Файлове: 0

АОП номер:Programa

 

Файлове: 1