Начало Начало Търсене Търсене Добави Добави На горе На горе

folder.png 2015-07-16 - Доставка на горива и смазочни материали Файлове: 9

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на горива и смазочни материали за нуждите на "Експериментална база към института по планинско животновъдство и земеделие" ТПП гр. Троян

 

Файлове към процедурата:
pdf.png Решение АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2015-07-16 14:43

pdf.png Обявление АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2015-07-16 14:44

doc.png Документация АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2015-07-16 14:47

pdf.png Протокол на комисията АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2015-09-02 10:54

pdf.png Заповед за прекратяване на процедурата АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2015-09-08 10:59

pdf.png Решение АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2016-02-03 16:02

pdf.png Информация сключен договор 96 АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2016-03-11 11:28

pdf.png Борсов договор 96 АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2016-03-11 11:30

Обобщена информация на закупени и платени горива и смазочни материали за периода 12.02.2016г.-29.02.2016:

1.Антифриз 8л. на стойност 48.78лв.; 2.Бензин 188.917л. на стойност 338.04лв.; 3.Грес 9.500кг.на стойност 68.01лв.;

4.Масло М10Д 92л. на стойност 444.78лв.; 5.Дизел 808.081л. на стойност 1384.37лв.

Обобщена информация на закупени и платени горива и смазочни материали за периода 01.03.2016г.-31.03.2016:

1.Антифриз 11л. на стойност 41.66лв.; 2.Бензин 439.378л. на стойност 780.97лв.; 3.Газ 193,513л.на стойност 158,23лв.;

4.Масло М10Д 27,680л. на стойност 181,69лв.; 5.Дизел 2354,673л. на стойност 4128,16лв.; 6. Масло спирачно 0.500л. на стойност 10.78 лв.

Обобщена информация на закупени и платени горива и смазочни материали за периода 01.04.2016г.-30.04.2016:

1.Антифриз 57,780л. на стойност 31,67лв.; 2.Бензин 318,295л. на стойност 575,82лв.; 3.Газ 143,866л.на стойност 115,83лв.;

4.Масло М10Д 57,530л. на стойност 332,58лв.; 5.Дизел 3084,608л. на стойност 5385,86лв.; 6. Масло спирачно 2,250л. на стойност 24,95 лв.

Обобщена информация на закупени и платени горива и смазочни материали за периода 01.05.2016г.-31.05.2016:

1.Антифриз 11л. на стойност 31,36лв.; 2.Бензин 265.771л. на стойност 478.25лв.; 3.Газ 95.354л.на стойност 78.19лв.;

4.Масло М10Д 9л. на стойност 95.27лв.; 5.Дизел 1062.045л. на стойност 1858,10лв.; 6. Масло спирачно 1,350л. на стойност 14,97 лв.

Обобщена информация на закупени и платени горива и смазочни материали за периода 01.06.2016г.-30.06.2016:

1.Антифриз 17л. на стойност 53,03лв.; 2.Бензин 360.752л. на стойност 676,84лв.; 3.Газ 252,742л.на стойност 217,70лв.;

4.Масло М10Д 141,907л. на стойност 485,93лв.; 5.Дизел 1057,051л. на стойност 2009,66лв.; 6. Масло спирачно 1,250л. на стойност 26,05 лв; 7. Грес 10кг. на стойност 70,00 лв.

Обобщена информация на закупени и платени горива и смазочни материали за периода 01.07.2016г.-31.07.2016:

1.Антифриз 5,354л. на стойност 58,74лв.; 2.Бензин 405,864л. на стойност 795,88лв.; 3.Газ 169,198л.на стойност 148,09лв.;

4.Масло М10Д 52,750л. на стойност 317,69лв.; 5.Дизел 3981,005л. на стойност 7780,38лв.; 6. Масло спирачно 1,750л. на стойност 36,15 лв.

Обобщена информация на закупени и платени горива и смазочни материали за периода 01.08.2016г.-31.08.2016:

1.Антифриз 21.л. на стойност 95.01лв.; 2.Бензин 358.981л. на стойност 707.63лв.; 3.Газ 138.784л.на стойност 124.19лв.;

4.Масло М10Д 50л. на стойност 222.94лв.; 5.Дизел 3659.932л. на стойност 7162.98лв.; 6. Масло спирачно 2л. на стойност 43.12 лв.

Обобщена информация на закупени и платени горива и смазочни материали за периода 01.09.2016г.-30.09.2016:

1.Антифриз 10.л. на стойност 41.27лв.; 2.Бензин 401.327л. на стойност 790.69лв.; 3.Газ 92.404л.на стойност 85.59лв.;

4.Масло М10Д 41.250л. на стойност 323.49лв.; 5.Дизел 1997.730л. на стойност 3912.77лв.

Обобщена информация на закупени и платени горива и смазочни материали за периода 01.10.2016г.-31.10.2016:

1.Антифриз 28.л. на стойност 153.92лв.; 2.Бензин 208.244л. на стойност 552.94лв.; 3.Газ 167.562л.на стойност 158.80лв.;

4.Масло М10Д 82.00л. на стойност 308.57лв.; 5.Дизел 2108.283л. на стойност 4133.40лв.6. Масло спирачно 0.500л. на стойност 10.78 лв.

Обобщена информация на закупени и платени горива и смазочни материали за периода 01.11.2016г.-30.11.2016:

1.Антифриз 41.750.л. на стойност 182.46лв.; 2.Бензин 263.650л. на стойност 521.63лв.; 3.Газ 150.211л.на стойност 142.70лв.;4.Масло М10Д 75.00л. на стойност 573.46лв.; 5.Дизел 2173.472л. на стойност 4304.10лв.6. Масло спирачно 1.00л. на стойност 12.99 лв.

Обобщена информация на закупени и платени горива и смазочни материали за периода 01.12.2016г.-31.12.2016:

1.Антифриз 14.000.л. на стойност 84.73лв.; 2.Бензин 276.474л. на стойност 562.14лв.; 3.Газ 158.495л.на стойност 152.32лв.;4.Масло М10Д 10.000л. на стойност 82.30лв.; 5.Дизел 1974.489л. на стойност 4028.55лв.6. Масло спирачно 11.00л. на стойност 83.45 лв.

Обобщена информация на закупени и платени горива и смазочни материали за периода 01.01.2017г.-31.01.2017:

1.Антифриз 9.750.л. на стойност 74.76лв.; 2.Бензин 335.184л. на стойност 694.62лв.; 3.Газ 77.67л.на стойност 74.40лв.;4.Масло М10Д 10.000л. на стойност 79.52лв.; 5.Дизел 1332.484л. на стойност 2735.13лв.6. Масло спирачно 11.25л. на стойност 101.26 лв.

Обобщена информация на закупени и платени горива и смазочни материали за периода 01.02.2017г.-28.02.2017:

1.Антифриз 4.00.л. на стойност 21.34лв.; 2.Бензин 267.541л. на стойност 559.29лв.; 3.Газ 100.010л.на стойност 101.03лв.;4.Масло М10Д 14.000л. на стойност 43.68лв.; 5.Дизел 1308.504л. на стойност 2709.37лв.6. Масло спирачно 12.000л. на стойност 113.01 лв.

Обобщена информация на закупени и платени горива и смазочни материали за периода 01.03.2017г.-31.03.2017:

1.Антифриз 4.00.л. на стойност 35.56лв.; 2.Бензин 580.837л. на стойност 1225.50лв.; 3.Газ 167.148л.на стойност 177.68лв.;4.Масло М10Д 13 000л. на стойност 40.56лв.; 5.Дизел 2700.729л. на стойност 5 719.51лв.6. Масло спирачно 9.750л. на стойност 86.14 лв.

Обобщена информация на закупени и платени горива и смазочни материали за периода 01.04.2017г.-30.04.2017:

1.Антифриз 4.00.л. на стойност 7.99лв.; 2.Бензин 424.623л. на стойност 886.30лв.; 3.Газ 144.537л.на стойност 156.10лв.;4.Масло М10Д 14.000л. на стойност 43.68лв.; 5.Дизел 2157.359л. на стойност 4480.06лв.6. Масло спирачно 5.000л. на стойност 44.98 лв.

 

Обобщена информация на закупени и платени горива и смазочни материали за периода 01.05.2017г.-31.05.2017:

1.Антифриз 4.00.л. на стойност 30.40лв.; 2.Бензин 549.419л. на стойност 1147.51лв.; 3.Газ 70.000л.на стойност 70.00лв.;4.Масло М10Д 20.000л. на стойност 140.00лв.; 5.Дизел 1092.000л. на стойност 2277.26лв.6. Масло спирачно 8.000л. на стойност 71.98 лв

 

Обобщена информация на закупени и платени горива и смазочни материали за периода 01.06.2017г.-30.06.2017:

1.Бензин 695.399л. на стойност 1415.92лв.; 2.Газ 247.058л.на стойност 248.95лв.;3.Масло М10Д 26.000л. на стойност 94.23лв.; 4.Дизел 1666.958л. на стойност 3363.30лв.5. Масло спирачно 30.000л. на стойност 157.46 лв

 

Обобщена информация на закупени и платени горива и смазочни материали за периода 01.07.2017г.-31.07.2017:

1.Бензин 688 919л. на стойност 1353.03лв.; 2.Газ 270.666л.на стойност 276.08лв.;3.Масло М10Д 31.000л. на стойност 140.91лв.; 4.Дизел 3126.946л. на стойност 6 161.85лв.5. Масло спирачно 41.250л. на стойност 281.21 лв.; 6.Антифриз 8.000л. на стойност 54.43 лв.

 

Обобщена информация на закупени и платени горива и смазочни материали за периода 01.08.2017г.-31.08.2017:

1.Бензин 611.095л. на стойност 1171.50лв.; 2.Газ 299.244л.на стойност 300.42лв.;3.Масло М10Д 17.000л. на стойност 53.04лв.; 4.Дизел 4132.652л. на стойност 8 187.76лв.5. Масло спирачно 22 л. на стойност 172.43 лв.; 6.Антифриз 8.000л. на стойност 36.66 лв.

 

Обобщена информация на закупени и платени горива и смазочни материали за периода 01.09.2017г.-30.09.2017:

1.Бензин 520.601л. на стойност 997.75лв.; 2.Газ 230.333л.на стойност 231.71лв.;3.Масло М10Д 13.000л. на стойност 48.67лв.; 4.Дизел 1271.766л. на стойност 2 529.25лв.5. Масло спирачно 4 л. на стойност 42.49 лв.; 6.Антифриз 19.000л. на стойност 105.74 лв.

 

Обобщена информация на закупени и платени горива и смазочни материали за периода 01.10.2017г.-31.10.2017:

1.Бензин 504.230л. на стойност 1032.86лв.; 2.Газ 376.248л.на стойност 388.33лв.;3.Масло М10Д 17л. на стойност 149.68лв.; 4.Дизел 2774.328л. на стойност 5 658.52лв.5. Масло спирачно 1 л. на стойност 10.99 лв.; 6.Антифриз 38.000л. на стойност 199.60 лв.

 

Обобщена информация на закупени и платени горива и смазочни материали за периода 01.11.2017г.-30.11.2017:

1.Бензин 431.993л. на стойност 896.17лв.; 2.Газ 39.393л.на стойност 40.18лв.;3.Масло М10Д 12.000л. на стойност 46.18лв.; 4.Дизел 2138.577л. на стойност 4 424.83лв.5. Масло спирачно 1.250 л. на стойност 14.38 лв.; 6.Антифриз 12.000л. на стойност 61.86 лв.

 

Обобщена информация на закупени и платени горива и смазочни материали за периода 01.12.2017г.-31.12.2017:

1.Бензин 283.893л. на стойност 593.00лв.; 2.Масло М10Д 7 л. на стойност 59.22лв.; 3.Дизел 1481.371л. на стойност

3 086.09лв.4. Масло спирачно 3.750 л. на стойност 42.73 лв.; 5.Антифриз 6.000л. на стойност 47.16 лв.

 

Обобщена информация на закупени и платени горива и смазочни материали за периода 01.01.2018г.-31.01.2018:

1.Бензин 397.312л. на стойност 836.88лв.; 2.Масло М10Д 21 л. на стойност 90.74лв.; 3.Дизел 1862.204л. на стойност

3 987.990лв.4. Масло спирачно 4.250 л. на стойност 49.35 лв.; 5.Антифриз 16.000л. на стойност 88.93 лв.

 

Обобщена информация на закупени и платени горива и смазочни материали за периода 01.02.2018г.-28.02.2018:

1.Бензин 244.779л. на стойност 516.49лв.; 2.Масло М10Д 17 л. на стойност 78.26лв.; 3.Дизел 2062.881л. на стойност

4 383.51лв.4. Масло спирачно 8.500 л. на стойност 114.59 лв.; 5.Антифриз 9.000л. на стойност 47.26 лв.

 

Обобщена информация на закупени и платени горива и смазочни материали за периода 01.03.2018г.-28.03.2018:

1.Бензин 300.883л. на стойност 634.86лв.; 2.Масло М10Д 58 л. на стойност 297.17лв.; 3.Дизел 2006.497л. на стойност

4 211.07лв.4. Масло спирачно 2 л. на стойност 31.98 лв.; 5.Антифриз 3.000л. на стойност 16.28 лв.

 

pdf.png Обявление за приключване на договор АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2018-04-02 15:10