Начало Начало Търсене Търсене Добави Добави На горе На горе

folder.png 2015-12-22 - Доставка на електроенергия Файлове: 3

Доставка на електроенергия ниско напрежение по регулирани цени за нуждите на "Институт по планинско животновъдство и земеделие" гр. Троян за период от 12 (дванадесет) месеца.

 

Файлове към процедурата:
pdf.png Решение АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2015-12-22 13:14

pdf.png Информация за сключен договор АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2016-03-30 11:04

pdf.png Договор АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2016-03-30 11:06

1.На 14.03.2016 г. извършено плащане на стойност 10 500.00 лв. по фактури:№0182177879/31.012016-на стойност 2975.36 лв.;

фактури:№0182182031/05.02.2016-на стойност 3326.53 лв.;фактури:№0182032/13.02.2016-на стойност 1663.12 лв.

фактури:№0183795657/05.032016-на стойност 2725.58 лв

2.На 06.06.2016 г. извършено плащане на стойност 5 326.53 лв. по фактури:№0185417280/31.03.2016-на стойност 1580.22 лв.;

фактури:№0185421798/05.04.2016-на стойност 2664.61лв.;фактури:№0187070254/05.05.2016-на стойност 1151.69 лв.

3.На 30.06.2016 г. извършено плащане на стойност 5 224.94 лв. по фактури:№0183464283/29.03.2016-на стойност 2287.79 лв.;

фактури:№0183795658/13.03.2016-на стойност 1362.95 лв.;фактури:№0185091235/31.03.2016-на стойност 1884.01 лв.

4.На 08.07.2016 г. извършено плащане на стойност 5 153.28 лв. по фактури:№0185421799/13.04.2016-на стойност 1332.32 лв.;

фактури:№0186968753/30.04.2016-на стойност 1459.22 лв.;фактури:№0187070255/13.05.2016-на стойност 575.86 лв.

фактури:№0188732773/31.05.2016-на стойност 1828.38 лв.

5.На 20.07.2016 г. извършено плащане на стойност 9 984.00 лв. по фактури:№0188734288/13.06.2016-на стойност 821.02 лв.;

фактури:№0188397348/31.05.2016-на стойност 1155.04 лв.;фактури:№0188734287/05.05.2016-на стойност 1642.01 лв.

6.На 07.10.2016 г. извършено плащане на стойност 5 600.00 лв. по фактури:№01900400624/13.07.2016-на стойност 485.98 лв.;

фактури:№0182064412/31.07.2016-на стойност 1152.79 лв.;фактури:№0190064955/30.06.2016-на стойност 248.38 лв.

фактури:№0190400623/05.07.2016-на стойност 972.34 лв.;фактури:№0192067871/05.08.2016-на стойност 1204.42 лв

фактури:№0193406191/31.08.2016-на стойност 1338.56 лв.

7.На 22.12.2016 г. извършено плащане на стойност 4 500.00 лв. по фактури:№0197101453/05.11.2016-на стойност 1990.32 лв.;

фактури:№0192067871/05.08.2016-на стойност 1204.42 лв.;фактури:№0193406191/31.08.2016-на стойност 1338.56 лв.

8.На 07.03.2017 г. извършено плащане на стойност 13 23324 лв. по фактури:№0197097370/31.10.2016-на стойност 2740.34 лв.;

фактури:№0193743645/13.09.2016-на стойност 2580.82 лв.;фактури:№019508376/30.09.2016-на стойност 701.94 лв.

фактури:№0195414610/05.10.2016-на стойност 958.92 лв.;фактури:№0195414611/13.10.2016-на стойност 479.30 лв

фактури:№0196762256/31.10.2016-на стойност 652.67 лв.;фактури:№0198429700/30.11.2016-на стойност 1427.90 лв

фактури:№0197101454/13.11.2016-на стойност 995.21 лв.;фактури:№0214637315/05.01.2017-на стойност 3313.79 лв

9.На 08.03.2017 г. извършено плащане на стойност 6 850.50 лв. по фактури:№0216259730/05.02.2017-на стойност 3478.14 лв.;

фактури:№0215932662/31.01.2017-на стойност 3078.28 лв.;

10.На 12.04.2017 г. извършено плащане на стойност 6 525 лв. по фактури:№0214637316/13.01.2017.;фактури:№0217543385/28.02.2017-на стойност 2744.20 лв.;фактури:№0216257032/31.01.2017-на стойност 2181.06 лв.;

11.На 07.06.2017 г. извършено плащане на стойност 6 198 лв. по фактури.№0219494853/05.04.2017-на стойност 2 396.59 лв.;фактури:№0219494854/13.04.2017-на стойност 1198.31 лв.;фактури:№021917131/31.03.2017-на стойност 2 574.11 лв

12.На 20.07.2017 г. извършено плащане на стойност 5 480.90 лв. по фактури:№0220812655/30.04.2017на стойност 1750.68.;фактури:№0222480659/31.05.2017-на стойност 1487.72 лв.;фактури:№0221143947/05.05.2017-на стойност 1683.68 лв.;фактури:№0221143948/13.05.2017-на стойност 841.85 лв.;

13.На 08.08.2017 г. извършено плащане на стойност 7 065.62 лв. по фактури:№02258223689/31.07.2017на стойност 607.90.;фактури:№0226083042/13.08.2017-на стойност 669.62 лв.;фактури:№0226083041/05.08.2017-на стойност 3339.28 лв.;

14.На 13.09.2017 г. извършено плащане на стойност 4 969.62 лв. по фактури:№0227831670/31.08.2017на стойност 2 098.84.;фактури:№0227818677/31.08.2017-на стойност 472.81 лв.;