Начало Начало Търсене Търсене Добави Добави На горе На горе

folder.png 2017-05-26-Доставка на нетна активна електрическа енергия Файлове: 14

Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян, по свободно договорени цени и участие в стандартна балансираща група.

 

 

Файлове към процедурата:
pdf.png Изисквания и указания 2017 АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2017-05-26 13:50

pdf.png Обява по член 20 ал. 3 от ЗОП АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2017-05-26 13:52

Връзка към АОП

doc.png Приложение 1 - Представяне на участника АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2017-05-26 13:54

doc.png Приложение 3 - Декларация за участие на подизпълнител АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2017-05-26 13:56

doc.png Приложение 2 - Декларация по чл.54, ал.1 АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2017-05-26 13:58

doc.png Приложение 4 - Декларация договор АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2017-05-26 14:00

doc.png Приложение 5 - Декларация договори АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2017-05-26 14:01

doc.png Приложение 8 - Предложение АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2017-05-26 14:02

doc.png Приложение 9 - Ценово предложение АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2017-05-26 14:03

doc.png Приложение 10 - Проекто-договор АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2017-05-26 14:04

zip.png Обява за РОП АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2017-05-26 14:08

pdf.png Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2017-06-07 14:34

Връзка към АОП

pdf.png Протокол АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2017-08-07 11:04

pdf.png Съобщение за прекратяване на обществена поръчка АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2017-10-04 12:31