Начало Начало Търсене Търсене Добави Добави На горе На горе

folder.png 2017-07-04-Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за, обектите предоставени на "Експериментална база към ИПЖЗ"ДП Троян Файлове: 19

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста, чл.187 и сл. от ЗОП – събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обектите, предоставени на „Експериментална база към ИПЖЗ” ДП – гр.Троян”

 

 

 

Файлове към процедурата:
pdf.png Заповед АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2017-07-04 15:46

pdf.png Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2017-07-04 15:50

pdf.png Информация за публ. в проф.на купувача обява АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2017-07-04 15:53

Връзка към АОП

doc.png Документация за участие АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2017-07-04 15:55

doc.png ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2017-07-04 15:56

doc.png Образец 1 АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2017-07-04 16:02

doc.png Образец 2 АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2017-07-04 16:03

doc.png Образец 3 АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2017-07-04 16:05

doc.png Образец 4 АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2017-07-04 16:05

doc.png Образец 5 АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2017-07-04 16:06

doc.png Образец 6 АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2017-07-04 16:08

doc.png Образец 7 АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2017-07-04 16:09

doc.png Образец 8 АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2017-07-04 16:10

doc.png Образец 9 АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2017-07-04 16:11

doc.png Ценова оферта 10 АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2017-07-04 16:12

doc.png Дог. ел. енергия -Проект АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2017-07-04 16:16

pdf.png Протокол АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2017-07-24 15:02

pdf.png Доклад АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2017-07-24 15:05

pdf.png Договор АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2017-09-28 14:28