Начало Начало Търсене Търсене Добави Добави На горе На горе

folder.png 2018-05-21-"Доставка на комбинирани и груби фуражи за нуждите на ИПЖЗ-Троян, за 2018г." Файлове: 17

Доставка на комбинирани и груби фуражи за нуждите на ИПЖЗ-Троян, за 2018 г.:

 

Файлове към процедурата:
pdf.png Решение АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2018-05-21 16:06

Връзка към АОП

pdf.png Обявление АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2018-05-21 16:08

Връзка към АОП

pdf.png Изисквания и указания 2018 АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2018-05-21 16:10

doc.png Приложение 1 - Опис документи АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2018-05-21 16:12

doc.png Приложение 2 - ЕЕДОП АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2018-05-21 16:12

doc.png Приложение 3 - Предложение АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2018-05-21 16:13

doc.png Приложение 4 - Ценово предложение АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2018-05-21 16:14

doc.png Приложение 5 - Проекто-договор АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2018-05-21 16:15

pdf.png Протокол 1 АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2018-06-14 14:34

pdf.png Съобщение АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2018-06-14 14:36

pdf.png Протокол АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2018-06-27 10:49

pdf.png Доклад АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2018-06-27 10:51

pdf.png Решение АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2018-06-27 10:52

pdf.png Договор Ви Ен Ей Трейдинг АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2018-11-28 11:10

pdf.png Договор Леона 7 АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2018-11-28 11:11

pdf.png Обявление прикл.дог.Леона 7 АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2019-11-26 14:39

Връзка към АОП

pdf.png Обявление прикл.дог. Ви Ен Ей Трейдинг АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2019-12-23 15:09

Връзка към АОП