Начало Начало Търсене Търсене Добави Добави На горе На горе

folder.png 2014-08-25 - Доставка на фуражи Файлове: 6

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на фуражи за нуждите на "Експериментална база към института по планинско животновъдство и земеделие" ТПП гр. Троян

 

Файлове към процедурата:
template.png Обявление АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2014-08-25 20:01

template.png Решение АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2014-08-25 20:02

doc.png Документация АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2014-08-25 20:04

template.png Решение за прекратяване АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2014-09-10 14:52

pdf.png Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2015-09-23 15:11

pdf.png Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2015-09-23 15:19