Начало Начало Търсене Търсене Добави Добави На горе На горе

folder.png 2014-10-09 - Доставка на фуражи Файлове: 12

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на фуражи за нуждите на "Експериментална база към института по планинско животновъдство и земеделие" ТПП гр. Троян

 

Файлове към процедурата:
doc.png Покана АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2014-10-09 14:48

template.png Решение АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2014-10-09 14:50

doc.png Протокол за договаряне АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2014-10-22 17:49

doc.png Протокол за договаряне АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2014-10-22 17:54

doc.png Протокол за договаряне АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2014-10-22 17:55

doc.png Доклад на комисията АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2014-10-22 19:02

doc.png Решение за договаряне АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2014-10-24 19:06

pdf.png Договор за доставка с "Юлико евротрейд" ЕООД АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2014-11-28 18:10

Извършени плащания по договор за обществена поръчка към "ЮЛИКО ЕВРОТРЕЙД"ЕООД:
1. На 19.12.2014 г., фактура № 0000017525/18.12.2014 г. - царевица 48 000 кг. на стойност 21 120,00 лв.
2. На 19.12.2014 г., фактура № 0000017526/18.12.2014 г. - шрот 25 120 кг. на стойност 12 057,60 лв.
3. На 14.01.2015 г., фактура № 0000017707/14.01.2015 г. - шрот 28 700 кг. на стойност 12 054,00 лв.

4. На 10.06.2015г., фактуа № 0000018568/10.06.2015 г. - шрот 20 417 кг. на стойност 8 820,14 лв.

5. На 15.07.2015 г., фактура № 0000018611/14.07.2015 г. - слънчогледов шрот 22 090 кг. на стойност 9 542,88 лв.

6. На 27.10.2015 г., фактура № 0000018694/26.10.2015 г. - слънчогледов шрот 10 600 кг. на стойност 4 579,20 лв

7. На 14.12.2015 г., фактура № 0000018885/14.12.2015 г. - слънчогледов шрот 10 560 кг. на стойност 4 561,92 лв

8. На 21.12.2015 г., фактура № 0000018891/21.12.2015 г. - царевица 60 760 кг. на стойност 18 835,60 лв

9.На 16.02.2016 г., фактура № 0000019243/15.02.2016 г. - царевица 24 560 кг. на стойност 7 613.60 лв

10.На 26.02.2016 г., фактура № 0000019251/26.02.2016 г. - царевица 40 440 кг. на стойност 12 536.40 лв

 

pdf.png Договор за доставка с "КООПДОВЕРИЕ Лесидрен" ООД АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2014-11-28 18:24

Извършени плащания по договор за обществена поръчка към "КООПДОВЕРИЕ ЛЕСИДРЕН"ООД:
1. На 22.12.2014 г., фактура № 2000000484/18.12.2014 г. - комбиниран фураж 6 235 кг. на стойност 3 142,44 лв.
2. На 18.09.2015 г., фактура № 2000000560/16.09.2015 г. - комбиниран фураж 3 810 кг. на стойност 2 286,00 лв.

3.На 14.12.2015 г., фактура № 2000000602/09.12.2015 г. - комбиниран фураж 4 749 кг. на стойност 2 849,40 лв.

pdf.png Договор за доставка с "Бонмикс" ЕООД АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2014-12-05 18:25

Извършени плащания по договор за обществена поръчка към "ЮЛИКО ЕВРОТРЕЙД"ЕООД:

1.На 30.01.2015г., фактура № 0000054606/29.01.2015-стартерни смески 1 900 кг. на стойност 1 349,76 лв.

2.На 08.04.2015г., фактура № 0000055148/10.03.2015-стартерни смески 2 000 кг. на стойност 1 420,80 лв. 

3.На 16.04.2015г., фактура № 0000055416/25.03.2015-стартерни смески 2 000 кг. на стойност 1 420,80 лв.

4.На 24.04.2015г., фактура № 0000055429/26.03.2015-стартерни смески 2 020 кг. на стойност 1 430,01 лв.

5.На 24.04.2015г., фактура № 0000055909/21.04.2015-стартерни смески 2 000 кг. на стойност 1 420,80 лв.

6.На 15.05.2015г., фактура № 0000055931/22.04.2015-стартерни смески 1 920 кг. на стойност 1 363,97 лв.

7.На 19.06.2015г., фактура № 0000056085/29.04.2015-стартерни смески 1 980 кг. на стойност    983,66 лв.

8.На 19.06.2015г., фактура № 0000056410/15.05.2015-стартерни смески 4 020 кг. на стойност 2 062,27 лв.

9.На 19.06.2015г., фактура № 0000056437/18.05.2015-стартерни смески 1 960 кг. на стойност 1 058,40 лв.

10.На 22.06.2015г., фактура № 0000056771/03.06.2015-стартерни смески 3 970 кг. на стойност 2 070,79 лв

11.На 30.06.2015г., фактура № 0000057143/22.06.2015-стартерни смески 4 000 кг. на стойност 2 086,20 лв.

12.На 15.07.2015г., фактура № 0000057356/03.07.2015-стартерни смески 1 990 кг. на стойност 1 053,28 лв.

13.На 15.07.2015г., фактура № 0000057375/06.07.2015-стартерни смески 3 990 кг. на стойност 2 049,26 лв.

14.На 06.08.2015г., фактура № 0000057576/17.07.2015-стартерни смески 3 990 кг. на стойност 2 049,26 лв.

15.На 23.10.2015г., фактура № 0000057752/29.07.2015-стартерни смески 4 080 кг. на стойност 2 095,49 лв.

16.На 23.10.2015г., фактура № 0000057897/07.08.2015-стартерни смески 3 900 кг. на стойност 2 003,04 лв.

17.На 23.10.2015г., фактура № 0000058113/21.08.2015-стартерни смески 3 930 кг. на стойност 2 018,45 лв.

18.На 23.10.2015г., фактура № 0000058329/04.09.2015-стартерни смески 4 080 кг. на стойност 2 095,49 лв.

19.На 29.01.2016г., фактура № 0000059946/20.01.2016-стартерни смески 1 980 кг. на стойност 1 406,59 лв.

20.На 08.02.2016г., фактура № 0000060081/02.02.2016-стартерни смески 4 960 кг. на стойност 2 696,26 лв.

21.На 07.06.2016г., фактура № 0000060202/11.02.2016-стартерни смески 5 040 кг. на стойност 2 739.74 лв.

 

 

 

pdf.png Информация за изпълнен договор "КООПДОВЕРИЕ ЛЕСИДРЕН" ООД АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2016-04-13 10:41

pdf.png Информация за изпълнен договор Юлико Евротрейд ЕООД АКТУАЛНО

Изтегляне Създаден 2016-04-13 10:50