Начало
 
Брой категории: 25

АОП номер:2017-05-26-Доставка на нетна активна електрическа енергия

 

Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян, по свободно договорени цени и участие в стандартна балансираща група.

 

Файлове: 14

АОП номер:2017-07-04-Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за, обектите предоставени на "Експериментална база към ИПЖЗ"ДП Троян

 

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста, чл.187 и сл. от ЗОП – събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обектите, предоставени на „Експериментална база към ИПЖЗ” ДП – гр.Троян”

 

 

Файлове: 19

АОП номер:2017-10-04-Доставка на нетна активна електрическа енергия

 

Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян, по свободно договорени цени и участие в стандартна балансираща група.

Файлове: 14

АОП номер:01902-2018-0001 "Доставка на автомобилно гориво,масла,антифриз,спирачна течност и грес за МПС и ССТ за нуждите на "Експериментална база към ИПЖЗ"ДП-гр. Троян"

 

Файлове: 4

АОП номер:2018-05-21-"Доставка на комбинирани и груби фуражи за нуждите на ИПЖЗ-Троян, за 2018г."

 

Доставка на комбинирани и груби фуражи за нуждите на ИПЖЗ-Троян, за 2018 г.:

Файлове: 17