Начало
 
Брой категории: 25

АОП номер:2018-06-29 - Доставка на дизелово гориво и двигателно масло за нуждите на ИПЖЗ-Троян-филиал гр.Дряново

 

Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОПс предмет: ''Доставка на дизелово гориво и двигателно масло за нуждите на "ИПЖЗ-Троян" - филиал град  Дряново

Файлове: 13

АОП номер:2018-12-11-Процедура по пряко договаряне по реда на чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП за „Доставка на комбинирани и груби фуражи за нуждите на Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян, за 2018г.”

 

Откриване на  процедура по пряко договаряне по реда на чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП за „Доставка на комбинирани и груби фуражи за нуждите на Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян, за 2018г.”

Файлове: 10

АОП номер:2019-09-13-Доставка на нетна активна електрическа енергия

 

Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян, по свободно договорени цени и участие в стандартна балансираща група.

Файлове: 13

АОП номер:2019-11-25-Доставка на комбинирани и груби фуражи за нуждите на Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян, за 2020г

 

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на

комбинирани и груби фуражи за нуждите на Институт по планинско животновъдство и

земеделие – Троян, за 2020г.”

Файлове: 22

АОП номер:2019-10-18-Доставка на горива и ГСМ за автомобилите и ССТ на ИПЖЗ Троян за период от една година

 

Доставка на горива и ГСМ за автомобилите и ССТ на ИПЖЗ Троян за период от една година

 

 

Файлове: 4