Начало
 
Брой категории: 25

АОП номер:2015-06-29 - Доставка на автомобил

 

Обществена поръчка за доставка на автомобил за нуждите на "Експериментална база към института по планинско животновъдство и земеделие" гр. Троян

Файлове: 3

АОП номер:2015-01-20 - Доставка на животни

 

Публична покана за възлагане на обществена поръчка за доставка на животни за нуждите на "Експериментална база към института по планинско животновъдство и земеделие" ТПП гр. Троян

Файлове: 5

АОП номер:2014-10-09 - Доставка на фуражи

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на фуражи за нуждите на "Експериментална база към института по планинско животновъдство и земеделие" ТПП гр. Троян

Файлове: 12

АОП номер:2014-08-25 - Доставка на фуражи

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на фуражи за нуждите на "Експериментална база към института по планинско животновъдство и земеделие" ТПП гр. Троян

Файлове: 6

АОП номер:2016-08-25-Вътрешни правила

 

Файлове: 1