Структура

 

 

ИНСТИТУТ ПО ПЛАНИНСКО ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ

РЪКОВОДЕН СЪСТАВ

           Document437

Директор

 

 

 

 

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Проф. Д-р Диян Петков Георгиев

- агротехника по усвояване на слабопродуктивни и повърхностно преoвлажняващи се земи чрез отглеждане на дребноплодни овощни култури (малини, касис, боровинки и др.).

- интродукция на нови сортове дребноплодни култури.

- разработване на технологии за преработване на плодове.

         Document441 Зам. Директор

 

 

 

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Доц. Д-р Цветомира Петкова Банчева

 

 

Овце, кози, ендокринология, биология и биотехника на размножаването при с. с. животни, синхронизация на половия цикъл, хормонални методи, нехормонални методи, изкуствено осеменяване.

 

   B.Churkova111

Научен Секретар

 

 

 

 

 

 

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Проф. Д-р Боряна Георгиева Чуркова

усъвършенстване на основни технологични звена и цялостни технологии за създаване, отглеждане и използване на самостоятелни и смесени тревостои от бобови и житни ливадни треви.

селекция и семепроизводство на звездан.

разработване на екологосъобразни технологии за повишаване на добивите и качеството на фуражите от естествените ливади и пасища.

 

 

 

ЖИВОТНОВЪДСТВО
      image 0 02 05 9ac6ee585d4281e445f1f29e406e65752ae584c93de9dd75c24a1445b3f375d5 V Завеждащ отдел

 

 

 

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Доц. Д-р Светослава Тодорова Енева-Стойчева

 

 

Козевъдство, развъждане, селекция, репродукция и технологии на отглеждане. Поведение на селскостопанските животни.

 

      Document441

Доц. Д-р Цветомира Петкова Банчева

 

 

Овце, кози, ендокринология, биология и биотехника на размножаването при с. с. животни, синхронизация на половия цикъл, хормонални методи, нехормонални методи, изкуствено осеменяване.

 

 

 

 

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

      nikolai markov3

Доц. Д-р Николай Цветанов Марков

 

 

Селекция и репродукция на говеда.

Технологии в млечното и месодайното говедовъдство.

Качество на продуктите от говеда и биволи.

Морфология и дерматоглифика на носното огледало на говеда и биволи.

Етология и адаптация на говеда.

 

 

 

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

       25530120 1730584256973927 1563963495 n

  Доц. Д-р Цветелина Маргаритова Димитрова-Христова


Козевъдство, мляко и технология на преработване на млечни продукти.

 

 

 

 

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Cvetan Markov

Гл. Ас. Д-р Цветан Николаев Марков

 

Икономика и управление на преживното животновъдство.

Разработване на индекси за рентабилност и ефективност на говедовъдни, овцевъдни, козевъдни ферми.

Добавена стоиност на месо и мляко.

Ефективност и рентабилност на различни технологии.

 

 

 

 

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Без име77777 1

Ас. Мирослав Стефанов Христов

 

Селекция и репродукция на говеда.

Технологии в млечното и месодайното говедовъдство.

Качество на продуктите от говеда и биволи.

Морфология и дерматоглифика на носното огледало на говеда и биволи.

Етология и адаптация на говеда.

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
339568911 1242508396388710 8059350441734761679 n

Ас. Лора Иванова Мондешка

 

Качество на животинска продукция. Качество на месо. Екологични биотехнологии и контрол на храни. Козевъдство

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
337107840 1760845164346122 6714528334991690263 n  

Ас. Геновева Георгиева

 

Овцевъдство. Романовски овце. Развъждане, селекция, репродукция в овцевъдството.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

 

 

 

ФУРАЖНО ПРОИЗВОДСТВО
tanq  

Завеждащ отдел

 

Доц. Д-рТатяна Иванова Божанска

 

  • Селекция и агротехника на житни ливадни треви

Технология на фуражите

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
       B.Churkova111

Проф. Д-р Боряна Георгиева Чуркова

усъвършенстване на основни технологични звена и цялостни технологии за създаване, отглеждане и използване на самостоятелни и смесени тревостои от бобови и житни ливадни треви.

селекция и семепроизводство на звездан.

разработване на екологосъобразни технологии за повишаване на добивите и качеството на фуражите от естествените ливади и пасища.

 

 

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

IMG 9b55b1b523fa704c7e3d07fef020a0e7 V

Доц. Д-р Галина  Красимирова Найденова

 

"Селекция и семепроизводство на бобови фуражни култури "

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
            received 608779407767299

Гл. Ас. Д-р Минко Николов Илиев

 

  • подобряване и използване на естествените ливади и пасища
  • Екология
  • опазване на околната среда

 

 

 

 

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

    
  • Ас. Д-р Магдалена Станчева Петкова
  • Агротехника на житни ливадни треви
  • Технология на фуражите
  • Ливади и пасища

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

Untitled111111

   Ас. Д-р Катерина Ангелова Чуркова

 

 

Икономическа оценка на елементи от технологията за производство на биологична продукция от естествени и изкуствени тревостои.

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

 

 

ОВОЩАРСТВО

Завеждащ отдел

Гл. Ас. Д-р Георги Георгиев Попски

P1010192

Гл. Ас. Д-р Георги Георгиев Попски

 

 

Технологии за биологично и устойчиво производство на сливови плодове.

Системи на поддържане на почвената повърхност в овощните градини. Ерозия и опазване на почвата от деградация.

 

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

       FullSizeRender

Проф. Д-р Боряна Минчева Стефанова

 

Разработване и внедряване на технологии за създаване, отглеждане и реколтиране на трайни насаждения, вкл. за устойчиво и биологично плодопроизводство

Идентифициране на причинителите на вирусни болести по овощните, серологична диагностика. Проучване на разпространението им.

 

 

 

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

      IMG 20160904 122945

Проф. Д-рМария Тодорова Георгиева

 

Създаване на генбанка при in vitro условия за поддържане, размножаване и съхранение на наши и интродуцирани сортове малини и високохрастовидни боровинки.

Прилагане на иновативни технологии (биореактори) за микроразмножаване на ягодоплодни овощни видове.

Проследяване поведението на образци (диви ягоди, малини, черни и червени боровинки), които са преминали in vitro

 

 

 

 

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Доц. Д-р Николинка Тодорова Маринова

 

Растителната защита и по конкретно икономически важни болести и неприятели по сливата

 

 

 

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

Доц. Д-р Петко Минчев Минков

 

Фитопатология. Биологична и интегрирана растителна защита. Изследване на   растителния генофонд. Биологично плодопроизводство.

 

 

 

 

petco_m @abv.bg

 

     DSC 2607 2

Доц. Д-р Теодора Милкова Михова – Чавдарова

 

Плодово-лекарствени култури, лечебни растения и продукти от тях, биохимичен състав, биологично плодопроизводство

 

 

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

          denica

Гл. Ас. Д-р Деница Данева Христова

 

Разработване на HPLC методи за анализ на биохимически показатели при плодове и плодови продукти.

Изследване хранителния състав на почви. Типове торене. Проследяване на вегетативните и репродуктивни прояви на растенията и биохимическия състав на плодовете

 

 

 

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

11111111

Д-р  Силвена Грозева Тодорова

 

Мониторинг на болестите по сливата, изпитване и прилагане на нови методи и средства за растителна защита

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
zornica

Ас. Зорница Стефанова Петкова

 

Сортоизучаване, агротехника и качество на плодовете на сортове малини и хибриди

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.