Участие на  ИПЖЗ - Троян на Международното земеделско изложение АГРА

 

viber image 2023 02 24 15 15 35 153viber image 2023 02 24 15 15 36 423

viber image 2023 02 24 15 40 29 519

 

Учени от ИПЖЗ, Троян взеха участие в международна научна конференция в гр. Бърно, Чехия

 

По покана на д-р Ян Неделник – Председател на Чешката академия на науките и Директор на Институт по фуражите, Трубско, Чехия, учени от ИПЖЗ-Троян: доц. д-р Диян Георгиев и доц. д-р Татяна Божанска, участваха в международна научна конференция на тема „Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů“, Бърно (ČR). Основната тема на конференцията включваше съвременни научни методи и подходи в отглеждането, селекцията и растителната защита на растенията. В изнесените доклади бяха посочени резултати свързани с подобряване на водния и хранителен режим в почвата, биоразнообразието в естествените и изкуствени тревостои, борбата с вредителите в житно-бобовите тревни смески и анализа на генетичните растителни ресурси.

В програмата на конференцията бяха включени и посещения на исторически обекти в област Моравия.

 

Untitled12312313

 

 Untitled4564564

 

Учени от ИПЖЗ в Република Молдова

По покана на Ръководството на Научно-практически институт по биотехнологии в животновъдството и ветеринарната медицина, Максимовка и Асоциацията на овцевъдите в Република Молдова на тридневно посещение (от 28.10 до 30.10.2022г.) в гр. Чимишлия, Република Молдова бяха учени от ИПЖЗ-Троян: доц. д-р Диян Георгиев, доц. д-р Николай Марков и ас. д-р Цветан Марков. Голяма чест за института ни бе, че фестивалът "Mioria laie, laie bucalaie" – изложение на животни в Република Молдова бе открит от доц. д-р Диян Георгиев. Пред колеги и фермери доц. д-р Николай Марков изнесе лекция на тема: „Породи овце и кози отглеждани в България, респективно в ИПЖЗ-Троян“.

 

1moldova1

2moldova2

3moldova3

4moldova4

 

Институтът по планинско животновъдство и земеделие, Троян на изложение на продукти от териториите на местните инициативни групи (МИГ)

 

На 3-ти и 4-ти октомври в гр. Ямбол се проведе изложение на продукти, произведени на териториите на местните инициативни групи (МИГ) от цялата страна, прилагащи подхода „Водено от общностите местно развитие през програмния период 2014-2020 г.“ (ВОМР). Събитието се организира от Министерството на земеделието в сътрудничество с община Ямбол.

Институтът по планинско животновъдство и земеделие, гр. Троян към Селскостопанска Академия, участва на изложението с краве и козе сирене, собствено производство. Продуктите ни предизвикаха голям интерес сред гостите и посетителите на събитието.

ВрИД Директор на ИПЖЗ доц. д-р Диян Георгиев представи на служебният заместник-министър на земеделието Георги Събев нашите продукти и го запозна с дейността на Института.

snika 1

 

snika 2

 

Фестивал „Кажи сирене! Балканско сирене “

На 13.10.2022 г. Института по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанска Академия, бе домакин на дегустация на сирена. Представени бяха прясно и зряло краве и зряло козе сирене, произведени в млекопреработвателното предприятие на Института. Събитието се проведе в рамките на фестивала „Кажи сирене! Балканско сирене“ организиран от неправителствената организация Сдружение „Местна инициативна група (МИГ) – Троян, Априлци, Угърчин“. Вкусовите качества на сирената бяха оценени от 30 гости от страната и чужбина (представители на 4 местни инициативни групи от българска страна и техните партньори от Гърция).

ВрИД Директор на ИПЖЗ доц. д-р Диян Георгиев запозна гостите със структурата и дейността на Института, което предизвика оживена дискусия относно научната и производствена дейност на звеното. Активно участие в разговорите взеха представителите от Република Гърция.

 

snimka 3

 

snimka 4

Фестивалът „Кажи сирене! Балканско сирене “ се проведе на 14 и 15 октомври 2022 г. в гр. Троян с участието на 4 местни инициативни групи от българска страна и техни партньори. Организатор е Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин“. Фестивалът в Троян има за цел да популяризира и презентира балканските сирена на местните производителите от България.

На своят щанд, ИПЖЗ – Троян, към ССА представи собствена продукция. Освен традиционните краве и козе сирене, на пазара бе представен новият продукт краве кисело мляко. Той предизвика голям интерес със своя 100% натурален вкус, съхранил традицийте на миналото.

 

snimka 5

 

snimka 6

Института по планинско животновъдство и земеделие гр. Троян взе участие в XVI-тото национално изложение по животновъдство в Сливен

Института по планинско животновъдство и земеделие гр. Троян , участва в XVI-тото национално изложение по животновъдство в Сливен 2022, което се проведе на 16-17.09.2022 г.

Кочове от породите Старопланински Цигай и Романовска получиха купи и грамоти на официалното награждаване за най-елитни животни.

11111

 2222222222

 

Участие на ИПЖЗ-Троян в 29-то издание на Български фестивал на сливата

Институтът по планинско животновъдство и земеделие взе участие в 29-то издание на Български фестивал на сливата, който се проведе в периода 23-25.09.2022 г, в град Троян.

Гостите и участниците в събитието имаха възможност да дегустират и да си закупят краве и козе сирене произведени в млекопреработвателното предприятие на ИПЖЗ. За направата на двата продукта е използвано краве мляко от породите Българско Родопско говедо и млечен Симентал, както и козе мляко от Българска бяла млечна коза (създадена от авторски колектив на ИПЖЗ) и кръстоските ѝ с Тогенбурска и Англонубийска.

Институтът предложи и посадъчен материал от високохрастовидни, американски и червени боровинки, получени чрез in vitro технология в лабораторията по тъканни култури.

 

 

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА“ ИНТЕЛИГЕНТНО ЖИВОТНОВЪДСТВО“

 

logo 12377

 

Учени от ИПЖЗ гр. Троян са част от екипа на НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА“ ИНТЕЛИГЕНТНО ЖИВОТНОВЪДСТВО“. Доц. д-р Николай Марков- ръководител, доц. д-р Светослава Стойчева, гл. ас. д-р Цветелина Димитрова, ас. д-р Цветан Марков, ас. Мирослав Христов, ас. Лора Мондешка  работят по задачи от РП5: Кибер-физични системи за мониторинг. 5.1. Изследване и анализ на системи , методи и средства за мониторинг на КФС. Разработка на концепция за IȯT базирана система за мониторинг на заобикалящата ни среда, здравето, растежа, поведението, репродукцията , емоциите и стреса на животните.

ИПЖЗ гр. Троян беше домакин на две работни срещи с колеги от Аграрния факултет на Тракийски университет, БАН и Русенски университет по програмата.

 

Публикации:

  1. Markov, S.Stoycheva, M. Hristov,L. Mondeshka, T. Atanasova, I.Blagoev, P. Petrov, I. Valova, N. Valov,Ts. Mladenova. Smart Dairy Farm - Digitalization and Innovation. 2022 8th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE)
  2. Valov N.;Evstaiev, Evstaiev B.; Mladenova T.;Valova I.; Kadirova S.; Markov N.; Stoycheva S.; Atanasova T.;Varlyakov, I., Design of a Sensor Measuring Station for Pasture Parameters Remote Monitoring, HORA 2022 - 4th International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications, Proceedings

 

Уважаеми колеги,
Уведомяваме Ви, че поради извънредната епидемична обстановка 24-та научна конференция с международно участие „ЕкоМаунтин 2021“ на тема „Екологични проблеми на планинското земеделие“, която трябваше да се състои на

27-28 май 2021 г. в ИПЖЗ – Троян, няма да бъде проведена.

Получените и одобрени материали ще бъдат отпечатани в Journal of Mountain Agriculture on the Balkans.

" Моля да бъдат посочвани данни (име, институция, адрес и e-mail) за фактуриране 

и сканирано платежно нареждане".

С уважение:
Гл. редактор на списание Journal of Mountain Agriculture on the Balkans
Доц. д-р Диян Георгиев


 

 

Dear Colleagues,
We would like to inform you that due to the extraordinary epidemic situation, the 24th scientific conference with international participation ‘EcoMountain 2021’ on ‘Environmental Problems of Mountain Agriculture”, which was supposed to take place on 27th/28th May at RIMSA – Troyan, will not be held.  

All the received and approved paper will be published in Journal of Mountain Agriculture on the Balkans.

You shoud send us the following information: 

full name, name of the institution, address, e-mail address to issue the invoice and a scanned copy of a payment order. 

 

Best wishes,
Editor-in-Chief of Journal of Mountain Agriculture on the Balkans:
Assoc. Prof. Diyan Georgiev, PhD

 

 

 

Уважаеми колеги,
Уведомяваме Ви, че срокът за приемане на материали за публикуване в списание Journal of Mountain Agriculture on the Balkans се удължава до 14.05.2021 г.


С уважение:
Гл. редактор на списание Journal of Mountain Agriculture on the Balkans
Доц. д-р Диян Георгиев

 

 

Dear Colleagues,
We would like to inform you that the term of acception of materials for publishing in magazine “Journal of Mountain Agriculture on the Balkans’’ is extended to 14.05.2021


Best wishes,
Editor-in-Chief of Journal of Mountain Agriculture on the Balkans:
Assoc. Prof. Diyan Georgiev, PhD

 

 

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че приема на материали за публикуване в списание Journal of Mountain Agriculture on the Balkans ще продължи да се осъществява на стария email адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

 

С уважение:

Гл. редактор на списание Journal of Mountain Agriculture on the Balkans

Доц. д-р Диян Георгиев

 

Dear Colleagues,
We would like to inform you that the acception of materials for publishing  in magazine “Journal of Mountain Agriculture on the Balkans’’  will be realized by the previous email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Best wishes,
Editor-in-Chief of Journal of Mountain Agriculture on the Balkans:
Assoc. Prof. Diyan Georgiev, PhD

.

 

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че поради промяна в редакторския екип на списание Journal of Mountain Agriculture on the Balkans ще Ви бъдат предоставени нови данни за контакт, за което ще ви информираме своевременно.

Приема на материали за публикуване в списанието ще се осъществи след това само на посочените нови контакти.

С уважение:

Гл. редактор на списание Journal of Mountain Agriculture on the Balkans

Доц. д-р Диян Георгиев

 

 

 

Dear Colleagues,

We would like to inform you that due to a change in the editorial team of Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, you will be provided with new contact details. You will be informed in due time.

You could send your papers for publication in the magazine to the indicated new contacts.

Best wishes,

Editor-in-Chief of Journal of Mountain Agriculture on the Balkans:

Assoc. Prof. Diyan Georgiev, PhD  

 

 

ВТОРО СЪОБЩЕНИЕ

24-та научна конференция с международно участие „ЕкоМаунтин 2021

на тема

„Екологични проблеми

на планинското земеделие“

която ще се състои на 27-28 май 2021 г. в ИПЖЗ - Троян

 Download

SECOND ANNOUNCEMENT

24th International Scientific Conference

EcoMountain 2021

on a theme

Ecological Issues of Mountain Agriculture

that will be held on 27-28 May 2021 at RIMSA - Troyan

Download

 

 

Група учени от Институт по планинско животновъдство и земеделие гр. Троян –

доц. д-р Диян Георгиев, доц. д-р Николай Марков, Гл. ас. Цветелина Димитрова-Христова и Ас. Деница Христова, взеха участие в курс по сензорен анализ на храни проведен на 29 и 30 септември 2020 г. в гр. София.

 

viber image 2020 10 09 13 57 21

 

Проект:

„Иновативни подходи за изучаване

и използване на генетични ресурси от диви боровинки в България“

 

                           Download                                                  

 

Уважаеми колеги,

Във връзка с пандемия Covid-19, взехме решение за непровеждане

на 23-та научна конференция с международно участие „ЕкоМаунтин 2020”. Списанието Journal of Mountain Agriculture on the Balkans ще се издава регулярно.

Моля, изпращайте материалите оформени по изискванията посочени във Второто съобщение за конференцията, а таксите превеждайте по банков път.

Dear colleagues,

In connection with pandemic Covid-19, we have decided not to organize

the 23rd International Scientific Conference ‘EcoMountain 2020’.

Journal of Mountain Agriculture on the Balkans will be published regularly.

Please, send your manuscripts formatted according to the requirements mentioned in the Second announcement about the conference, and pay the fee via bank transfer.

 

23-та научна конференция с международно участие „ЕкоМаунтин 2020“

на тема

„Екологични проблеми

на планинското земеделие“

която ще се състои на 21-22 май 2020 г. в ИПЖЗ - Троян

Download

 

23rd International Scientific Conference

EcoMountain 2020

on a theme

Ecological Issues of Mountain Agriculture

that will be held on 21-22 May 2020 at RIMSA - Troyan

Download

 

 

Посещение в Република Молдова

 

По покана на „Института по биотехнологии в зоотехниката и ветеринарната медицина“ и „Националната асоциация по овцевъдство и козевъдство“ Република Молдова, учени от ИПЖЗ посетиха гр.Чимишлия, Република Молдова.

Доц.д-р Диян Георгиев, доц. д-р Светослава Стойчева, доц. д-р Николай Марков и д-р Цветелина Димитрова съвместно с колеги от Украйна, Русия, Казахстан, Испания, Саудитска Арабия и др. взеха участие в кръгла маса на тема „Иновации, практики и традиции в областта на овцевъдството и козевъдството“ и Фестивал „Mioriță Laie Bucălaie” 07-09.11.2019г.

В рамките на кръглата маса доц. д-р Стойчева изнесе презентация на тема „Козевъдството в Република България“.

Учените проведоха срещи със свои колеги работещи в областта на овцевъдството, козевъдството, говедовъдството и млекопреработването. Беше подписан договор за сътрудничество с „Института по биотехнологии в зоотехниката и ветеринарната медицина“ Максимовка, Република Молдова и се проведоха разговори за съвместно сътрудничество с институти в Казахстан, Украйна и Русия, които са в процес на подписване.

 

1moldova

 

2moldova

 

3moldova

    

 

 

 

 

Деня на народните будители

 

75627620 565777534228671 7638529366623780864 n

74346784 525352341592663 672758076608086016 n

74670806 1087229051669727 6883918134001008640 n

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА

„РЕПРОДУКТИВНИТЕ БИОТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В БЪЛГАРИЯ“ – РЕПРОБИОТЕХ

Учени от ИПЖЗ гр. Троян са част от екипа на НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „РЕПРОДУКТИВНИТЕ БИОТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В БЪЛГАРИЯ“ – РЕПРОБИОТЕХ.

Работи се по научна задача:
3. Биотехнологии за интензификация на репродукцията
3.1 Оптимизиране на ранната репродукция при кози от породите ББМ, Англонубийска и Тогенбургска /Проследяване интензитета на растеж и половото развитие на мъжки ярета от три породни групи от раждането до 18м. възраст/.
Сформирани са три породни групи мъжки и женски животни.
В изпълнение на работната програма по определена схема се извършва контрол на живото тегло на животните, както и редица екстериорни измервания. Проследява се настъпването на пубертета при животните и промените в хормоналния им профил.

В рамките на програмата екипа взе участие в работна среща по проекта и открит ден по ННП „РЕПРОБИОТЕХ“ в овцефермата на Научен център по земеделие гр. Търговище, с демонстрация по лапароскопско осеменяване и цервикално осеменяване.

Съвместно с доц. д-р Никола Методиев от ИЖН Костинброд се извърши получаване на семенна течност.

 222222snimka

 

 

3333333snimka 

 

 555555snimka

 

 Какво получихме:

kakwo poluchihme

Конференция ИПЖЗ-Троян

На 16 и 17 май в ИПЖЗ - гр. Троян се проведе 22 –ра научна конференция с международно участие „ЕкоМаунтин – 2019“ на тема: „ Екологични проблеми в планинското земеделие“. Участници в симпозиума бяха председателя на Чешката академия на селскостопанските науки д-р Неделник, учен от Университет Харпър Адамс, Великобритания, колеги от Сърбия, както и колеги от университети и другите научни звена на ССА. От централното управление на Селскостопанска академия бяха заместник председателя проф. д-р Игнатова, началник отдел наука и образувание д-р Ачкаканова. При откриването на конференцията присъстваха кметът на община Троян г-жа Михайлова и председателя на общинския съвет г-н Пенков.
От пленарните доклади д-р Неделник представи структурата на Чешката академия на селскостопанските науки, сортове и технологии при фуражните култури.
Д-р Лепосавич изнесе доклад за производството на боровинки в Сърбия и в световен мащаб.
Проф. Кирилов представи ролята на Агро-фотоволтаични паркове и влиянието им върху развитието на някои фуражни култури.
Д-р Ачкаканова представи доклад за репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България.
През двудневните дискусии по направления бяха обсъдени редица въпроси свързани със различни видове и сортове култури от направленията фуражно производство и трайни насаждения. Представени бяха технологии за отделни агротехнически мероприятия. В животновъдството се дискутираха въпроси, относно състава на млякото при някои видове и породи животни, както и качеството на месото. Обсъдени бяха и други въпроси и резултати в областта на овцевъдството, говедовъдството, свиневъдството и др.

 

111111111111

 

Институт по планинско животновъдство и земеделие-Троян поднови договорите за съвместно сътрудничество с Изследователски институт по фуражни култури-Трубско, Чешка Република и Институт по овощарство-Чачак, Република Сърбия

 

22222222222222

 

Eco Mountain-2- 2019 _BG

Eco Mountain-2- 2019 _EN

Program_EcoMountain 2019_A4

 

 

Нови доценти в ИПЖЗ

На тържествена церемония, в рамките на Международната селскостопанска изложба „АГРА 2019“, бяха връчени дипломите на трима нови доценти от Института по планинско животновъдство и земеделие гр. Троян. Удостоверения за заемане на академична длъжност доцент, получиха – доц. д-р Светослава Стойчева в научно направление „Овцевъдство и козевъдство“, доц. д-р Цветомира Банчева в научно направление „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването“ и доц. д-р Николай Марков в научно направление „Говедовъдство и биволовъдство“.

53810869 810727645946447 7531167128527831040 n

 

53239493 298319217508146 3792140682789912576 n

 

53405407 302031147138029 8982754362476462080 n

54236774 402346823663389 2735636662787768320 n

 

Иновативни подходи за изучаване и използване на генетични ресурси от диви боровинки в България

 

Download

 

На 03.01.2019г. от 10,00ч. в зала № 2 на ИПЖЗ гр. Троян, доц. д-р Цветомира Банчева изнесе публична академична лекция на тема „Възможности за контролиране на полово цикличната дейност при овце“.
 

Download 1                            Download 2

 

 

22-ра научна конференция с международно
участие„ЕкоМаунтин 2019
на тема
„Екологични проблеми
на планинското земеделие“
която ще се състои на 16-17 май 2019 г. в ИПЖЗ - гр. Троян

Download

 


 

 

22nd International Scientific Conference
EcoMountain 2019
on a theme
Ecological Issues
of Mountain Agriculture
that will be held on 16-17 May 2019 at RIMSA – Troyan, Bulgaria

Download

 


Деня на народните будители

 

aaaaaa

 

Посещение на китайска делегация в ИПЖЗ

 

Untitled2222

 

Download

 


 

 


 

 

 

ИПЖЗ – Троян –институт за комплексни изследвания в планинското земеделие на България

 
 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Институтът по планинско животновъдство и земеделие – град Троян развива научноизследователска работа за производство на екологично чиста аграрна продукция и организиране на биологичното производство за здравословни храни.

На работната среща на колектива на ИПЖЗ – град Троян с председателя на ССА проф. д-р Васил Николов бяха обсъдени въпроси за развитието на животновъдството, овощарството, фуражното производство и опазване и съхранение на околната среда в планинските региони на страната. Проф. Николов изрази притеснението си от рязкото намаляване на броя на учените в областта на животновъдството, както в института, така и в Академията, като цяло.

Той определи като неуспешен опитът за отделяне на експерименталните бази на институтите в Троян и Шумен, в държавни предприятия.

На основата на съхраняваните в института местни породи, както и на интродукцията на чужди, е разработен цялостен модел за биологично производство на краве и козе сирене, който се експериментира от години в института. „Нямаме проблеми при реализиране на готовата продукция – заяви технологът на млекопреработвателното предприятие г-жа Зунева. „ССА трябва чрез моделни технологии, ферми, овощни градини и опитни полета да определя насоките на развитие на земеделието в страната“- отбеляза председателят на ССА.

В областта на овощарството Институтът проучва генетичните ресурси от различни овощни видове и технологиите за устойчиво овощарство в планинските райони. В лабораторията за тъканни култури се произвежда свободен от вируси посадъчен материал и вирусна диагностика на овощни насаждения. Проф. д-р Николов посети всички подразделения на Института и изрази задоволството си от състоянието на лабораторния комплекс.

 

 

 

                                     

 

eea granst logo small  

 

Институт по планинско животновъдство и земеделие и Общински педагогически център - гр. Троян спечелиха финансиран от Европейско икономическо пространство проект на тема „Повишаване на екологичната култура на ученици от община Троян – EcoEdu“

 

 

 

Повече информация може да намерите в прикачения файл

 Създаване на учебно-опитни полета

 снимка1      снимка2      снимка3     снимка4       снимка5

 Стая за екологична култура

снимка1      снимка2      снимка3     снимка4     

 Учебно-опитно поле

снимка1      снимка2      снимка3     снимка4       снимка5      снимка6       снимка7

 

Скъпи приятели,


С изтичането на 2016 година приключва и нашият проект „Повишаване екологичната култура на ученици от община Троян – EcoEdu”, финансиран от Министерството на околната среда и водите чрез програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистемни услуги“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г..
По време на неговото изпълнение 2 групи от по 20 ученици от средните класове на троянските училища взеха участие в проведените две експедиции за събиране на редки и защитени растителни видове. Впоследствие тези растения бяха хербаризирани и изложени в специално създадената „Стая за екологична култура“ в Общинския педагогически център. Същата беше основно ремонтирана и обзаведена с необходимата аудио-визуална техника за да могат да се провеждат занимания по екология и опазване на природната среда.
Успоредно с това в Института по планинско животновъдство и земеделие се създадоха 2 учебно-опитни полета - едното от тях е с основните за района овощни видове , както и някои нетипични такива, а другото е с най-разпространените в предпланината тревни видове. В тези опитни полета учениците от троянските училища на практика ще могат да се запознаят с тези видове, а специалисти от института ще им помагат в това начинание.
Всичко това гарантира устойчивостта на проекта.
Изказвам своята искрена благодарност на всички участвали в реализирането му и им желая всичко най-хубаво през новата 2017 г.


Доц.д-р. Цветослав Миховски,
Ръководител на проекта